Kryej një thirrje në qindra modele. Imazhe të bukura menjëherë


Selected models:

Çfarë është Intelegjenca Gjenerative?

Stable Diffusion është një model gjenerativ që përdor mësimin e thellë për të krijuar imazhe nga tekst. Ai bazohet në një arkitekturë rrjeti neural që mund të mësojë të mapojë përshkrimet e tekstit në tiparet e imazhit. Kjo do të thotë se mund të krijojë një imazh që përputhet me përshkrimin e tekstit të hyrjes. Stable Diffusion ka potencialin për të revolucionarizuar mënyrën se si krijojmë dhe konsumojmë imazhe. Mund të përdoret për të krijuar imazhe realiste nga përshkrimet e tekstit, për të gjeneruar stile të reja artistike dhe madje për të krijuar imazhe që nuk dallohen nga fotografitë e vërteta. Një nga aplikacionet më interesante potenciale të Stable Diffusion është në fushën e arteve krijuese. Artistët mund të përdorin Stable Diffusion për të krijuar vepra të reja dhe inovative të artit ose për të gjeneruar ide të reja për punën e tyre. Stable Diffusion mund të përdoret gjithashtu për të krijuar burime mësuese, si module të mësimit interaktiv ose përvoja realiteti virtual.

Image Generator Models
© 2023 88stacks
Privacy Policy | Terms of Service