Покренете еден прашалник на стотици модели. Што е Генеративна ИИ?


Selected models:

Генеративната ИИ е вид на вештачка интелигенција која може да создава нов содржини. Таа учи од голем сет податоци на постоечки содржини и потоа го користи тоа знаење за да генерира нов содржини која сличи на податоците на кои била обучена. Ова може да се користи за создавање нови форми на уметност, генерирање на реалистички синтетички податоци и развивање нови чет-роботи и виртуелни асистенти.

Што е Stable Diffusion?

Image Generator Models
© 2023 88stacks
Privacy Policy | Terms of Service